top of page
About Us
เกี่ยวกับเรา

ชื่อเฟมินิสต้า มาจากคำว่า “เฟมินิสต์” (Feminist)  ซึ่งเป็นคำที่ถูกตั้งคำถามหรือมีความเข้าใจผิดต่อนิยามความหมายอยู่เสมอ

ดยเฉพาะในบริบทสังคมไทยที่เฟมินิสต์มักถูกมองในแง่ลบจากกลุ่มคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ 


ในบริบทต่างประเทศ คำว่า “เฟมินิสต้า” (Feminista) ถูกใช้ในหลายความหมาย บางคนกล่าวว่า  

การนำเสนอตัวเองเป็นเฟมินิสต์ เป็นเหมือนแฟชั่นที่ทำตามๆกันไปโดยไม่ได้มีความเข้าใจความหมายที่แท้จริง 

คำว่าเฟมินิสต้า จึงเป็นคำแสลงที่คล้ายกับคำว่าแฟชั่นนิสต้า แต่เป็นคำในเชิงลบ

นอกจากนี้ ในภาษาสเปน เฟมินิสต้า ยังหมายถึงเฟมินิสต์อีกด้วย
 

เพื่อทำให้คำว่า เฟมินิสต์ ที่ถูกตีตราไปในทางลบ เป็นคำที่สามารถนำมาใช้ได้โดยทั่วไปและเพื่อยืนยันความเชื่อในความเท่าเทียมทางเพศ  ชื่อ “เฟมินิสต้า” สำหรับพวกเรา จึงหมายถึงคนหรือกลุ่มคนที่เชื่อในความเท่าเทียมทางเพศ เชื่อในความแตกต่างหลากหลายทางเพศ และยืนกรานที่จะทำงานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศในสังคม 
 

เฟมินิสต้า (Feminista) จึงกลายมาเป็นชื่อร้านหนังสือออนไลน์ สำนักพิมพ์ และกิจกรรมต่างๆ ของเรา เช่น Feminista Bookstore, Feminista Library, Feminista Publishing , Feminista Podcast และอื่นๆ
 

เฟมินิสต้า ก่อตั้งขึ้น เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศโดยจะใช้สื่อหลากหลาย

เช่น หนังสือ หนังสืออีเล็คโทรนิกส์ (E-Book) บทความ พอดแคสต์ วิดีโอ และอื่นๆ  ผ่านทางเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย
 

สำหรับ Feminista Bookstore ร้านหนังสือเฟมินิสต้า เพื่อรวบรวมงานเขียนเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องเฟมินิสต์ เรื่องเพศ ความเป็นเพศ เพศวิถี ไว้บนเว็บไซต์ขายหนังสือออนไลน์ เพื่อง่ายแก่การค้นหาของผู้ที่สนใจประเด็นดังกล่าว ตลอดจนสร้างพื้นที่การเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

Meet The Team
รู้จักกับเรา

Screen-Shot-2021-01-30-at-19.49.10.png

ดาราณี ทองศิริ

ผู้ร่วมก่อตั้งเฟมินิสต้าและผู้อำนวยการหลักสูตร School of Feminists 

 

นักเขียนและบรรณาธิการบทความ

ของเฟมินิสต้า 

นักสิทธิมนุษยชนด้านความเป็นธรรมทางเพศ

 

เคยทำงานเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องความยุติธรรมทางเพศ

และร่วมก่อตั้งองค์กร ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน Buku Classroom

จบปริญญาโทด้าน เพศภาวะ วัฒนธรรมและการพัฒนาศึกษา 

จาก Pune University ประเทศอินเดีย

IMG_20210317_131844.jpg

อรชร ดำรงจิตติ

 ผู้ร่วมก่อตั้งเฟมินิสต้า และบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์

 

นักเขียนประจำทีมเฟมินิสต้า

และนักแปลอิสระ ผู้แปลหนังสือ Feminism for the 99% 

เคยทำงานเป็นบรรณาธิการวรรณกรรมแปลจากภาษาญี่ปุุ่น บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด 

จบปริญญาตรีสาขาภาพยนตร์

และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Garagay.jpg

การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์

ผู้ร่วมก่อตั้งและที่ปรึกษาทีมเฟมินิสต้า 

นักวาดภาพประกอบบทความของ

เฟมินิสต้า

นักเขียนประจำคอลัมน์อาณาจักรใจ

ผู้เขียนหนังสือ ปริมณฑลแห่งรัก

นักพยากรณ์ เพจการะเกต์พยากรณ์ Astrologer and Tarot Reader.

 

ผู้ก่อตั้ง โครงการ สิริเมืองพร้าวและ

ห้องสมุดจินดา จังหวัดเชียงใหม่


 

bottom of page