top of page
  • รูปภาพนักเขียนFeminista

Photo Essay: Chiang Mai Pride 2020

ไม่ใช่แค่งานที่แสดงออกถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเท่านั้น แต่งานนี้ยังแสดงออกถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ สภาพร่างกาย ความเป็นครอบครัว ความเปิดกว้างทางศาสนา อีกด้วยค่ะ


เฟมินิสต้าเก็บตกภาพบรรยากาศงานเชียงใหม่ไพรด์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำหรับคนที่ไม่ได้ไปร่วมงานค่ะ


เสวนา ก้าวต่อไป ยุติความรุนแรงทุกมิติ ส่วนหนึ่งของงาน เชียงใหม่ไพรด์ 2020 มีการอ่านแถลงการณ์ของกลุ่มภาคประชาสังคมจากหลากหลายองค์กร เช่น กลุ่มผู้พิการ กลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง กลุ่มพนักงานบริการ กลุ่มเยาวชน กลุ่มคนข้ามเพศ กลุ่มสิทธิมนุษยชน

กิจกรรมจุดเทียน ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ 11 ปีเสาร์ซาวเอ็ด เหตุการณ์ความรุนแรงที่กลุ่มคนหลากหลายทางเพศถูกห้ามไม่ให้จัดงานไพรด์ จากกลุ่มการเมือง นำไปสู่การยุติการจัดงานในที่สุด


The World is not Binary ผู้เข้าร่วมชูป้ายเป็นภาษาอังกฤษ แปลว่า โลกนี้ไม่ได้มีแค่สองระบบกลุ่มผู้หญิงพิการร่วมเดินขบวนสนับสนุนสิทธิความหลากหลายทางเพศ โดยเข้าร่วมขบวนตั้งแต่ต้นจนจบกลุ่มผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร่วมเดินขบวน โดยมีป้ายผ้าที่ระบุว่า "พระเจ้าทรงรักทุกคน"กลุ่มเพื่อนพนักงานบริการ มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ ร่วมเดินขบวนเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศและสิทธิของพนักงานบริการกลุ่มครอบครัวหลากหลายเพศ ร่วมเดินขบวนกับลูกๆของพวกเขาเด็กผู้หญิงมาร่วมเดินขบวนกับครอบครัวสีรุ้ง พร้อมถือธงสีรุ้งโบกสะบัด ส่งยิ้มให้กับคนที่มาให้กำลังใจตลอดสองข้างทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมเดินขบวน โดยใช้ธงสีรุ้งประดับร่างกายเพนกวิน นักศึกษาและนักกิจกรรมประชาธิปไตยจากพรรคโดมปฏิวัติ ร่วมเดินขบวน พร้อมสื่อสารข้อความ สิทธิความหลากหลายทางเพศ เท่ากับประชาธิปไตย


ผู้เข้าร่วมขบวนไพรด์จากลากหลายเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ ร่วมถ่ายภาพที่ป้ายผ้า แตกต่างแต่เท่าเทียม ณ ลานเลอตะวัน พลาซ่าหลังสิ้นสุดการเดินขบวน ผู้เข้าร่วมรวมตัวกันหน้าเวที โบกธงสีรุ้งสะบัดไหว พร้อมร้องเต้นเพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
ดู 167 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page