top of page
  • รูปภาพนักเขียนFeminista

Photo Essay: International Women's Day 2020

วันที่ 8 มีนาคม ทีมเฟมินิสต้า ไปร่วมเดินขบวนกับกลุ่มผู้หญิงที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันสตรีสากลค่ะ

ปีนี้มีองค์กรเครือข่ายเพื่อสิทธิความเท่าเทียมทางเพศในจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ร่วมจัดงาน มีการเดินขบวนรณรงค์ของกลุ่มผู้หญิงจากหลากหลายอัตลักษณ์ และมีการอ่านแถลงการณ์ของกลุ่มผู้หญิง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มารับมองหนังสือแถลงการณ์ด้วยค่ะ ทีมงานเก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะ


ขบวนเริ่มตั้งแถวกันที่พุทธสถาน โดยมีกลุ่มผู้หญิงพิการจากองค์กร Global Campus นำหน้าขบวน


หนึ่งในผู้เข้าร่วม ชูป้ายประท้วงปฏิเสธความรุนแรงในครอบครัว


ผู้หญิงจากกลุ่มชาติพันธุ์ถือป้ายภาษาพม่า รณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว


ผู้เข้าร่วมถือป้ายข้อความแสดงออกถึงสิทธิผู้หญิงที่มีใจความว่า เรื่องส่วนตัวคือเรื่องการเมือง และการดูแลตัวเองของผู้หญิงเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี คือการต่อสู้ทางการเมือง


ข้อความหลังเสื้อยืดรณรงค์ของหนึ่งในผู้เข้าร่วม พูดถึงความสำคัญของผู้หญิง ถ้าผู้หญิงหยุด ทั่วโลกจะหยุดชะงักด้วย เพราะผู้หญิงอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง แรงงาน ครอบครัว


ผู้เข้าร่วมถือป้ายรณรงค์ให้หยุดใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง


กลุ่ม V-Day Thailand ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง


หญิงชาวต่างชาติชูป้ายภาษาอังกฤษ ใจความว่า ยุติการข่มขืนผู้หญิงและเด็กผู้หญิง


ผู้ชายเข้ามาร่วมเดินขบวนกับกลุ่มผู้หญิง โดยถือป้ายเพื่อนหญิงพลังหญิง แสดงออกถึงการสนับสนุนสิทธิของผู้หญิง


ผู้เข้าร่วมถือป้ายรณรงค์ว่า ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัว และ

ผู้เข้าร่วมถือป้ายรณรงค์ว่า งานบริการทางเพศคืองานและไม่ผิดกฎหมาย


ผู้เข้าร่วมถือป้ายภาษาอังกฤษ มีใจความว่า รณรงค์ให้มีการทำแท้งปลอดภัยและถูกกฎหมาย


ผู้เข้าร่วมจากกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ถือป้ายรณรงค์ให้ทุกคนควรได้รับความเคารพ


ขบวนเดินไปจนถึงประตูท่าแพ และมีกิจกรรมการอ่านแถลงการณ์ รวมไปถึงการเต้นและการแสดงบนเวที

มัจฉา พรอินทร์ และวีรวรรณ จากองค์กรสร้างสรรค์อนาคตเยาวชนร่วมเดินขบวน


กลุ่ม Young Pride Club ชูป้ายรณรงค์ทำแท้งปลอดภัยและถูกกฎหมาย รวมถึงเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายมาตรา 301


กลุ่มเยาวชนร่วมเดินขบวนกับผู้เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศ


ตัวแทนจากผู้สูงอายุ เข้าร่วมเดินขบวนและอ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐส่งเสริมคุณภาพของผู้สูงอายุ


ผู้หญิงจากเครือข่ายผู้พิการเข้าร่วมงาน โดยมีการอ่านแถลงการณ์เพื่อเรียกร้องให้รัฐดูแลเรื่องเบี้ยผู้พิการและสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาและการจ้างงาน


ตัวแทนจากเครือข่ายผู้หญิงอ่านแถลงการณ์ต่อหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


ตัวแทนผู้พิการอ่านแถลงการณ์เรียกร้องสิทธิของผู้พิการ


ตัวแทนของกลุ่มผู้หญิงและเครือข่ายองค์กรความเท่าเทียมทางเพศ ยื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ดู 93 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page