top of page
 • รูปภาพนักเขียนFeminista

สัมนาออนไลน์ “ประสบการณ์เฟมินิสต์ ผู้สร้างความเป็นธรรมทางเพศในสังคมไทย”School of Feminists ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมนาออนไลน์ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนี้ในหัวข้อ


“ประสบการณ์เฟมินิสต์ ผู้สร้างความเป็นธรรมทางเพศในสังคมไทย”


ใน วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 ผ่านทาง Facebook Page : Sangsan Anakot Yawachon Development Project โดยเริ่มตั้งแต่ 10.00-12.30 น. และ 13.30-16.00 น.กำหนดการ


10.00 – 12. 30 น. ดำเนินรายการโดย มัจฉา พรอินทร์ องค์กรสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน และ V-Day Thailand ในหัวข้อ ประสบการณ์การขับเคลื่อนความเป็นธรรมทางเพศและความเป็นธรรมทางสังคม โดย Young Feminist ได้แก่


 • มะเมียะเส่ง สิริวลัย องค์กร Young Feminist from Salawin River และ สร้างสรรค์อนาคตเยาวชน

 • ดารานี ทองศิริ ผู้ก่อตั้งองค์กร เฟมินิสต้า (Feminista)

 • รวงทัพพ์ แก้วแกมจันทร์ นักพัฒนาสื่อสำหรับเด็ก ผู้ก่อตั้งหิ่งห้อยน้อยคลับ สื่อ และ แพลทฟอร์มสำหรับรับฟัง และ เปิดบทสนทนาประเด็นอ่อนไหวที่เด็กไม่สามารถสื่อสารและเข้าถึงได้อย่างเปิดเผย

 • ภารวี อากาศน่วม (ป้าคเก้อ) Panromantic asexual trans masculine ใช้ pronouns he/him กับ they/them ปัจจุบันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ สนใจเรื่อง gender & sexuality เป็นสมาชิกสภา Non-Binary Thailand / แอดมินเพจ นอกกล่องเพศ: Non-Binary / เป็นผู้ก่อตั้งเพจ Aro/Ace-clusionist: Aromantic & Asexual Exist

 • สิรินทร์ มุ่งเจริญ หรือ “เฟลอ” นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ อดีตรองประธานสภานิสิตจุฬาฯ เป็นนักแปลให้กับสำนักพิมพ์นิสิตสามย่านและส่วนย่อยเฟมินิสต์สามย่าน

 • วัชราภรณ์ กู่แก้วเกษม จากองค์กร FRP (Freedom Restoration Project) ซึ่งเน้นที่การเสริมพลังผู้หญิงและเด็กในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า ที่มีประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ผ่านกิจกรรม การเรียนรู้แบบกลุ่ม ที่จะสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ความปลอดภัยและสร้างกลุ่มช่วยเหลือ


12.30 – 13.30 น. พักเบรค รับประทานอาหาร13.30 – 16.00 น. ดำเนินรายการโดย จิตติมา ภาณุเตชะ นักพัฒนาสังคมอิสระ ในหัวข้อ ประสบการณ์การขับเคลื่อนความเป็นธรรมทางเพศและความเป็นธรรมทางสังคมขององค์กรที่นำโดย Feminist ได้แก่


 • จเด็ด เชาว์วิไล มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

 • น้องแอร์ สายรุ้งยามเย็น นักวิจัยเยาวชน โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วมแนวสตรีนิยม (FPAR) เรื่องสิทธิในที่ดิน องค์กรสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน

 • พระชาย​ วรธรรม ผู้เขียนหนังสือ​ “แกะเปลือก​เพศ​พุทธ” และคอลัมนิสต์​ “คุยเรื่องเพศกับพระชาย” จากเว็ปไซต์​เพศศึกษาเพื่อเยาวชน www.teenpath.net

 • นิศารัตน์ จงวิศาล นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน ผู้ให้คำปรึกษายุติการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมทางโทรศัพท์และไลน์ กลุ่มทำทาง

 • บุษยาภา ศรีสมพงษ์: นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน องค์กร SHero

 • แววรินทร์ บัวเงิน: กลุ่มรักษ์บ้านแหง เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ และ กลุ่มเกษตรธรรมชาติรักษ์บ้านแหงเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรแบบปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีเพื่อรักษาดินและน้ำให้ปลอดภัย

 • ดร. มลิวัลย์ เสนาวงษ์: ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โดยผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ในเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 ผ่านทาง Facebook Page : Sangsan Anakot Yawachon Development Project โดยเริ่มตั้งแต่ 10.00-12.30 น. และ 13.30-16.00 น.

ดู 230 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page