top of page

‘เพศ’ คือส่วนที่เป็นเปลือกห่อหุ้มมนุษย์ให้มีความเป็นเพศใดเพศหนึ่ง หากเราแกะ ‘เปลือก’ ดังกล่าวออกไป ก็จะเหลือแต่แก่นแท้ภายในของความเป็นมนุษย์ ซึ้งแท้ที่จริงมนุษย์เราปราศจากเพศ มีเพียงความดี ความชั่วเท่านั้นที่ตามติดมนุษย์ไป

 

เช่นเดียวกัน ‘พุทธศาสนา’ ก็รับเอาเรื่อง ‘เปลือกๆ เกี่ยวกับเพศ’ เข้ามาสวมทับไปกับเนื้อหาคำสอนในศาสนา มายาคติต่อเรื่องเพศหลายประการได้เกาะและห่อหุ้มพุทธศาสนาจนกลายเป็นเปลือกแข็ง ในที่สุดก็แปรสภาพเป็น ‘มายาคติ’ เกี่ยวกับเรื่องเพศต่างๆ นานาปรากฏอยู่ในคำสอนทางพุทธศาสนา

 

-จากปกหลัง-

 

รวมบทความว่าด้วยศาสนากับเพศและความเป็นเพศอื่นๆ

เขียนโดย พระชาย วรธัมโม

สำนักพิมพ์ สะพาน

 

หมายเหตุ: หนังสือมือหนึ่ง แต่สภาพกระดาษเก่า เนื่องจากพิมพ์ตั้งแต่ปี 2555 

 

แกะ เปลือก เพศ พุทธ

฿150.00 ราคาปกติ
฿120.00ราคาขายลด
    bottom of page