top of page

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้ หลักการ ชุดทักษะการฟื้นฟูอำนาจ

และศักยภาพที่ช่วยทั้งการเยียวยาบาดแผลทางใจ ฟื้นฟูความมั่นใจ คุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แนวทางสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่ถูกกระทำ และคุณสมบัติของผู้ให้การปรึกษาที่สามารถให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงได้ รวมถึงวิธีการดูแลสุขภาวะของผู้ให้การปรึกษา

 

นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเรื่องพัฒนาการของศาสตร์ทางจิตวิทยาและจิตวิทยาแนวสตรีนิยม และความเป็นธรรมทางสังคม ที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจประวัติศาสตร์และพัฒนาการของจิตวิทยาสตรีนิยมได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

ผู้เขียน อวยพร เขื่อนแก้ว

ผู้จัดพิมพ์ เฟมินิสต์วิสดอม ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความเป็นธรรม

จำนวนหน้า 256 หน้า

ราคาหนังสือ 250 บาท 

การปรึกษาแนวสตรีนิยมเพื่อฟื้นฟูอำนาจ ศักยภาพและสร้างความเป็นธรรม

฿250.00 ราคาปกติ
฿237.00ราคาขายลด
    bottom of page